Monday, May 28, 2012

TAZKIRAH # 4


FIRMAN  ALLAH :

2.  dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 

  Al-Maidah 5:2

1.      Ayat  ini  mejelaskan  bahawa  mesti  tolong-menolong  dalam  perkara  kebaikan  dan  taqwa  serta  melakukan  kebaikan. Janganlah  tolong-menolong  dalam  perkara  dosa  dan  perbuatan  berdosa  serta  permusuhan. Maka  takutlah  kepada  Allah  dan  sesungguhnya  Allah  amat  keras  seksaannya.
 
2.      Kita  seharusnya  sentiasa  menolong  saudara-saudara  kita  dalam  perkara-perkara  kebaikan  dan  tidak  menolong  dalam  perkara  kejahatan  malahan  menasihati  mereka  agar  takut  kepada  Allah  dan  bertaqwa  kepada  Allah tanpa  mengira  waktu  dan  masa. Ketika  bersendirian  mahupun  ketika  bersama  dengan  orang  ramai  dan  juga  ketika  susah  mahupun  senang. Kita  mesti  sentiasa  menolong  dalam  perkara  kebaikan  dalam  apa  jua   keadaan   tambahan  dalam  perkara  dakwah, sedekah, nasihat, bantuan  dari  segi  kewangan   dan  memberi  ilmu  yang    bermanfaat  serta  mempermudahkan  orang  lain.
 
3.      Usaha  kebaikan  dalam  bidang  dakwah  adalah  dengan  lisan,  tulisan  dan  tauladan yang  baik. Sepatutnya  setiap  muslim  perlu  sedar  bahwa  taklif  mereka  sebagai  seorang  pendakwah  yang  wajib  berdakwah    dalam apa  jua  perkara tidak  mengira  masa,tempat,dan  sasaran.
 
4.      Sepatutnya  kita tidak   menolong  dalam  perkara  kejahatan  dan  permusuhan  yang  akan  membawa  ke  arah  keburukan  dan  perpecahan  ummah  serta  persefahaman  yang tidak  kukuh. Sedangkan   perpaduan  itu  mesti  dibina  atas  dasar  ukhuwah  kerana  Allah  dan  iman  kepada  Allah. Orang  yang  lengkap  imnannya  tidak  mudah  memepercayai  fitnah  daripada  orang  fasik  dan  orang  yang  melakukan  kemungkaran  terhadap  Allah  secara  berterusan.
 
5.      Usaha  menolong  dalam perkara  kebaikan  adalah  seperti   berikut :

  • œ Memberikan  ilmu  yang  bermanfaat  dalam  kehidupan  seharian
  • œ Berdakwah  melaui tulisan,lisan,  dan  akhlak  yang  mulia.
  • œ Menunjukkan  contoh  tauladan  yang  mulia.
  • œ Amanah  dalam  melakukan  kerja
  • œ Solat  dengan sempurna  serta  menjadi  contoh  solat  yang  baik  kepada  masyarakat.
  • œ Memberikan  pertolongan  ketika  susah  dalam  bentuk  tenaga  mahupun  masa.
  • œ Memberikan  wang  kepada  yang   memerlukanNo comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...