Monday, May 28, 2012

TAZKIRAH # 5


 FIRMAN ALLAH :

267.  Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

268.  Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia[170]. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.

[170]  balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan sewaktu di dunia.

 Al-Baqarah 267:268

1.      Ayat  ini  menjelaskan  galakan  untuk  orang  yang  beriman menafkahkan  harta  yang  baik-baik sahaja daripada  kerja-kerja  mereka  dan  hasil tanaman (kurma,durian,anggur)  dan larangan  daripada  menafkahkan  harta  yang  buruk  dan  tidak  disukai  oleh  orang  beriman  malahan  harta   yang  dipejam  mata  oleh  golongan  pemberi. Hal  ini  bersangkut  paut  dengan  satu  cerita  yang  mana seorang  sahabat  memberikan  kurma-kurma  yang  buruk  unutk  dinafkahkan. Lantas  Allah  menegur  sikap  sahabat  ini  dengan  menurunkan  ayat ini.
 
2.      Ayat  268  pula  menjelaskan  bahawa  syaitan  menjanjikan  kemiskinan  kepada  orang  bersedekah (menghasut  bahawa  jika  bersedekah  akan  mengurangkan  harta)  dan  menyuruh manusia melakukan kemungkaran sedangkan Allah menawarkan  keampunan kepada  orang yang bersedekah hanya untuk mendapatkan keredhaan Allah. Sesungguhnya amalan sedekahadalah satu amalan yang amat mulia di sisi Islam. Amalan sedekah dapat menyucikan harta,membersihkan hati,menggugurkan dosa,membuang sifat bakhil dan menyenagkan hati orang yang ditolong dengan sedekah itu. Maka,digalakkan kepada umat Islam untuk bersedekah didalam perjuangan Islam. Apa jua yang  berkaitan dengan perjuangan Islam,berikanlah bantuan dari segi kewangan,masa dan tenaga.
 
3.      Allah akan memberikan keampunan kepada orang yang bersedekah ikhlas kerana Allah taala. Tambahan lagi, Allah akan menambah keberkatan pada harta itu dengan rahmat Allah yang maha luas dan melipat gandakan harta yang dimiliki oleh pemberi sedekah. Tetapi awas dengan hasutan syaitan yang membisik ugutan bahawa kita akan mengalami miskin jika bersedekah serta menginfakkan harta di jalan Allah. Maka apabila  terlintas  di  lubuk hati  kita  tentang perkara  sebegitu,maka cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah dan ingat bahawa kita adalah hamba yang sangat hina. Selain itu,sifat syaitan juga suka menyeru dan menghasut manusia untuk melakukan kemungkaran terhadap Allah. Perkara kemungkaran adalah seperti mengkhianati Islam,menghina para sahabat dan ulama,tidak menutup aurat,mengumpat dan tidak suka solat berjemaah. Kita sebagai muslim dan mukmin, seharusnya menghindarkan diri daripada perkara yang keji dan mungkar yang membawa kita jauh daripada Allah malhan mendekat kita ke neraka Allah taala. Semoga Allah merahmati kita semua.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...